Avís legal

Nom del gerent: Sandra Fabré Argente - c/ Joan Torras. 6 Barcelona - Spain
Telèfon de contacte: +33 (0) 769470521 (wathsApp) / +34 625 56 00 21
Adresse correu electrònic: info@savonsdabdaou.cat
Nom comercial: Sabons Dabadou
TIN: 45324624-E

Propietat intel·lectual de les il·lustracions: Canva Pro.